SEDITA podporí seriál KartCup

02.01.2012  |  Novinky  
|

KartCup - vytrvalostné pretekov tímov podporí slovenský výrobca trvanlivého pečiva SEDITA. Produkty SEDITA sa do konceptu týchto pretekov skvelo hodia. Veľké jedlo sa športovcom v čase pretekov neodporúča. Nebolo by príjemné, ani zdravé. Rýchle občerstvenie a doplnenie energie zabezpečí sortiment sladkého, trvanlivého pečiva.

Od začiaku registrácie po vyhlasovanie výsledkov prejdú v priemere 3 hodiny. Na trati v danom momente vždy bojuje za každý tím jeden jazdec. Jeho kolegovia čakajú na striedanie a povzbudzujú k lepším výkonom na trati. To je dosť na to aby človek vyhladol, či cítil potrebu doplniť energiu. Dohoda medzi organizátormi KartCup a zástupcami značky SEDITA je taká, že na každé preteky dodá jazdcom prekvapenie v podobe iných produktov. Spoznajte SEDITU a kupujte slovenské výrobky:
 

Začiatky priemyselnej výroby trvanlivého pečiva na Slovensku (ako odboru potravinárskeho priemyslu) boli späté s roztrieštenosťou výroby do viacerých remeselníckych dielní s manufaktúrnou výrobou a menších podnikov, z ktorých ani jeden nemal výrobu trvanlivého pečiva postavenú ako hlavnú činnosť.
 

V 50. rokoch minulého storočia dielne a prevádzky začlenili do väčších výrobných celkov, čím sa vytvorili organizačné, technické a technologické predpoklady k rozvoju nového priemyselného odboru výroby trvanlivého pečiva.
 

Takto vznikol dňa 1.1.1953 - v tom čase národný - podnik Slovenské pečivárne v Seredi. K novému podniku pridružili závody Studeník v Holíči, pernikáreň Danielis a práškareň v Leviciach, ktoré vyčlenili z podniku Stollwerck. Z Považských mlynov prešla pod Slovenské pečivárne prevádzka Maškrta v Piešťanoch, závod Hana v Ružomberku a závod Tatranka v Liptovskom Hrádku. Zo Stredoslovenských mlynov to bol závod WECO v Kremnici, taktiež Tatranka v Teranoch a Dielňa Réczky v Zlatých Moravciach. Z Nitrianskych mlynov do Slovenských pečivární začlenili závod Alibaba v Brodzanoch a napokon aj objekty bývalej kostiarne Eugen Marton.
 

Vysokokvalitné trvanlivé pečivo si ako doplnkový sortiment potravinárskych výrobkov – a teda aj súčasť výživy, postupne získavali priazeň kupujúcich. V roku 1962 sa preto v Seredi začalo s výstavbou nového pečivárenského závodu, na Trnavskej ceste. Cieľom vybudovania závodu bolo uspokojiť rastúce potreby spotrebiteľov ako aj zvýšiť koncentráciu a špecializáciu výroby a zrušenie neefektívnych prevádzkarní (Brodzany, Terany, Ružomberok, Piešťany, Kremnica, Zlaté Moravce a Levice). Výrobnú základňu tak tvorili dve prevádzkarne v Seredi, so špecializáciou na oblátky, prevádzka v Holíči so zameraním na perníky a trubičky a prevádzka v Liptovskom Hrádku so špecializáciou na sušienky.


Úspešne sa rozvíjajúci podnik Slovenské pečivárne bol v r. 1963 začlenený pod pražský závod Prumysl trvanlivého pečiva. V tomto organizačnom začlenení neboli vytvorené optimálne podmienky pre rozvoj výroby, a tak bol v roku 1969 zriadený samostatný podnik Pečivárne Sereď.


V 90. rokoch 20. storočia bol národný podnik Pečivárne Sereď sprivatizovaný a výrobné závody: Pečivárne Sereď a Pečivárne Holíč sa stali súčasťou spoločnosti I.D.C. Holding, a.s. zameranej na budovanie silného, zdravého a stabilného podniku, predstavujúceho solídneho a spoľahlivého partnera s obchodno marketingovým pohľadom. V súčasnej dobe je výroba z Holíča presunutá do Serede, a teda spoločnosť I.D.C. Holding , a.s. zastrešuje výrobné závody Pečivárne Sereď (výroba trvanlivého pečiva) a Figaro Trnava (výroba cukroviniek). Vďaka tradícii a obľúbeným kvalitným výrobkom patrí medzi najvýznamnejších producentov cukroviniek a trvanlivého pečiva a je stabilnou jednotkou na domácom trhu.

 


Najbližšie podujatie


Realizační partneri


Mediálni partneri

23.08.2019, meniny má Filip

© 2010-2019 kartcup.sk - všetky práva vyhradené
realizácia www.eraweb.sk